nieuwsbrief februari maart

Date: 11/03/2015

26/2: Koude morgen en er wordt veel regen verwacht. Wat zal dat geven met juf Kim en leefgroep 4?

Jean-pierre begint zoals altijd enthousiast met het vuur aan te maken. De eerste kinderen komen toe met laarzen en regenjas, muts en handschoenen.

Ze voelen zicht al gauw terug thuis, de zandberg is opnieuw een topper. Het lied van de dag: ' onder gedonder...'

We begonnen met het versjouwen van de gekapte wilgentakken. Niet alle takken waren even licht als ze leken. Er viel regelmatig een leerling omver van een zogenaamd 'lichte tak'.

Nadien werd er verpot, planten opgekuist en ajuinsoep gekookt.

Dan knorren de magen hoorbaar. Bokes tijd met een soepstengel en soep.

Na de middag gaat iedereen een wilgetak knippen en maken we hiervan een cikel met een boom in.

 

5/3: Deze week was leefgroep 5 aan de beurt.

Na een ietwat moeilijke start werden de spruiten aangehaald en geplukt.

Dan werden er kruiden verzorgd en bijgeknipt. Croques monsieurs gemaakt en dan komen alle bijtjes als een zwerm op de geur af om te eten

Na de middag werden de overrijpe pompoenen uit de serre gehaald en in de kar gegooid. Er worden erwten en peultjes gezaaid
.Er wordt veel gespeeld en gefantaseerd, de liedjes worden nog eens gezongen en een afsluitende kring met koek is het einde van weer een bezige dag.

Terug
Back to Top